Mida räägitakse Spartast

Jõusaali treeninvate noorukite vanematel on aega kinnitada huvitegevuse toetus kuni novembri lõpuni.

Sporditegevuse toetused ootavad lapsevanemate kinnitusi

17:09 09. november 2022

Meeldetuletus! Ootame Sparta spordikooli treenijate lapsevanematelt või täisealistelt õpilastelt kinnitust iga-aastasele linna poolselesporditegevuse toetuse taotlusele.

Täname lapsevanemaid, kes on usaldanud oma lapsed Sparta Spordiseltsi treenerite hoole alla. Garanteerimaks meie treeningute jätkusuutlikkust, oleme teinud taotluse Tallinna Spordi- ja noorsooametile sporditegevuse toetuse saamiseks.  Selle saamiseks on vajalik ka lapsevanema või hooldaja kinnitus selle kohta, et teie laps treenib Spartas ning et olete linna poolt eraldatava sporditoetuse määramisega klubile nõus.

Täisealine harrastaja (18-19 aastane) saab ise märkida ja alla 18 aastase harrastaja puhul seaduslik esindaja (lapsevanem).

Palume märkida 2023. aasta toetuse kinnitus siin:

Toetused ja teenused -> Muud teenused-> Sporditegevuse toetus->Taotlust esitama-> (2023) SPARTA Spordiseltsi juures palume kinnitada soov toetuse andmise kohta. 

Täname toetuse kinnitamise eest!